×

Juridisk info

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of 'cookies'. This information, which might be about you, your preferences, or your internet device (computer, tablet or mobile), is mostly used to make the site work as you expect it to. You can find out more about how we use cookies on this site, and prevent the setting of non-essential cookies, by clicking on the different category headings below. However, if you do this then it may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
GHS Faresymboler

Disse GHS faresymboler levere op til normen indført d. 1 juni. 2015, som erstatter de gamle faresymboler. GHS faresymbolerne findes i flere forskellige varianter og kan anvendes både her i Danmark og internationalt.

GHS Faresymboler 9 varer

Viser 1 - 9 af 9
 • 35,00 kr

  Alle brandnærende stoffer og væsker, og gasser i værste kategori.

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  De værste eksplosiver – faste, flydende og gasser, og visse organiske peroxider.

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  De tre alvorligste kategorier for akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal, ved indånding).

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  Farlig for vandmiljøet: Akut – alvorligste kategori. Kronisk – 2 alvorligste kategorier.

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  Kroniske sundhedsskader, såsom: Kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR) – alle kategorier. Specifik organtoksicitet, enkelt og gentagen eksponering – kategori 1 og 2. Respiratorisk sensibilisering – alvorligste kategori. Akutte: Aspirationsfare – alvorligste kategori.

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  Akut giftighed – laveste kategori. Hud- og øjenirritation – laveste kategori. Hudsensibilisering – alvorligste kategori. Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering – kategori 3 (luftvejsirritation og narkotiske virkninger).

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  Gasser under tryk (flydende nedkølede og opløste og kombinationer heraf).

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  De værste kategorier af brandfarlige faste stoffer, gasser og væsker, og visse organiske peroxider.

  35,00 kr
 • 35,00 kr

  Metalætsende. Hudætsende – alvorligste kategori (og underinddelinger). Alvorlig øjenskadende – værste kategori.

  35,00 kr
Viser 1 - 9 af 9